ผลิตและจำหน่ายท่อไฟเบอร์กลาส | ชวรักษ์ บจก.

ผลิตและจำหน่ายท่อไฟเบอร์กลาส | ชวรักษ์ บจก.

ผลิตและจำหน่ายท่อไฟเบอร์กลาส | ชวรักษ์ บจก.

Blog Article

คลิกที่นี่


บริษัท ชวรักษ์ จำกัด            


           ท่อไฟเบอร์กลาส เป็นท่อคอมโพสิทที่มีความยืดหยุ่นสร้างขึ้นจากเรซินและเส้นใยแก้ว เหมาะสำหรับ ใช้งานระบบส่งน้ำประปา น้ำดิบ ชลประทาน และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าท่อไฟเบอร์กลาส จะมีความทนทานต่อสารเคมีและความร้อน มีขนาดและน้ำหนักเบา และมีขนาดความยาวท่อที่สม่ำเสมอ  บริษัท ชวรักษ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเหนียว ท่อไฟเบอร์กลาส ท่อส่งน้ำชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบท่อ สำหรับงานส่งน้ำเพื่อการประปาและชลประทาน ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 427-2531) (มอก.1483-2549) และมาตรฐาน ISO 9001-2008 และได้รับการรับรองจากการประปาส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ

ท่อไฟเบอร์กลาส
บริษัทผลิตท่อเหล็ก-ท่อเหล็กเหนียวส่งน้ำประปาและท่อเหล็กเหนียวตะเข็บเกลียว


  ผู้ผลิตท่อเหล็ก          ท่อเหล็กเหนียวตะเข็บเกลียว, บริษัทผลิตท่อเหล็ก, ท่อเหล็กเหนียวส่งน้ำประปา, ท่อไฟเบอร์กลาสส่งน้ำประปา, อุปกรณ์ประกอบท่อ, ท่อส่งน้ำประปาราคาถูก, โรงงานผลิตท่อส่งน้ำประปา, ตัวแทนจำหน่ายท่อเหล็ก, ท่อส่งน้ำทุกชนิด, จำหน่ายอุปกรณ์ประกอบท่อ, จำหน่ายท่อเหล็กมาตรฐาน, ผู้ผลิตท่อเหล็กเหนียว, อุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว […] Continue Reading


สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ชวรักษ์ จำกัด
chavarak.brandexdirectory.com

Report this page